Giới thiệu công ty
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Thành tích
Biểu đồ sản xuất
Trang thiết bị

GIỚI THIỆU CÔNG TY

My company name is THANH HAI fish co, HACCP,EU code DL346, located in Tan Tao IP, HCM City, Vietnam.
Our factory mainly processes squid, cuttlefish, octopus and many kinds of marine fish; farm fish: pangasius, frog leg, snake head fish; shrimp, value added foods.

 
Xem website tốt nhất trên trình duyệt IE6.0+, FireFox 3.0+ và Safari 3.1+, Flash 8+. Độ phân giải 1024x768.
© Copyright 2009 ThanhHai Fish Co. All Rights reserved.
Giới thiệu công ty
Ban lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Thành tích
Biểu đồ sản xuất
Trang thiết bị
Thủy hải sản
Thực phẩm chế biến
Ngoài nước
Trong nước